Λιποσυλλέκτες υγειονομικού ενδιαφέροντος

Λιποσυλλέκτες υγειονομικού ενδιαφέροντος

O λιποσυλλέκτης, τοποθετείται κάτω ή δίπλα από την λάντζα και τα πλυντήρια, για τον διαχωρισµό λαδιών-λίπους και υπολειµµάτων τροφής.

Το λίπος συγκεντρώνεται στη κεντρική δεξαµενή ή σε συγκεκριμένη έξοδο του λιποσυλλέκτη απ’ όπου και γίνεται η περισυλλογή του.

Ο λιποσυλλέκτης χωρίζεται σε ανεξάρτητους λειτουργικούς χώρους µέσω των ειδικών διαφραγµάτων – κάθετα χωρίσµατα. Τα υγρά απόβλητα εισέρχονται αρχικά σε Ανασχετή Ροής - κατακόρυφο σωλήνα για µείωση της ταχύτητας εισόδου και κατόπιν σε Θάλαµο Καθίζησης όπου καθιζάνουν όλα τα στερεά και τα λίπη αρχίζουν να ανεβαίνουν προς την επιφάνεια. Όλα τα απόβλητα συγκεντρώνονται στο Θάλαµο Επίπλευσης όπου πραγματοποιείται ο διαχωρισµός και η συγκέντρωση των λιπών. Τα καθαρά ύδατα είναι αυτά που εξέρχονται µέσω του αγωγού εξόδου προς την αποχέτευση. Όλα τα στερεά απόβλητα και τα λίπη αφαιρούνται περιοδικά πολύ εύκολα µέσω του καπακιού από τον ειδικό χώρο περισυλλογής τους.

Υγειονομική Διάταξη: Σύµφωνα µε τους «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΦΕΚ 2718/8.10.12 «Θα πρέπει οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα µαγειρικά λίπη και έλαια προτού εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν στη πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτούς. Επίσης πρέπει να τηρούν αρχείο µε τις συµβάσεις τους µε τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις για την αποκοµιδή των λιπών και ελαίων καθώς και τα σχετικά παραστατικά.»

7 Προϊόντα

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Λιποσυλλέκτης Α5 ECO

Λιποσυλλέκτης επαγγελματικός Α5 ECO Χωρητικότητα 25Lt Κατασκευή από πολυπροπυλένιο Ταχύτητ..

70,00€ + Φ.Π.Α.

Λιποσυλλέκτης Α5

Λιποσυλλέκτης Α5 Χωρητικότητα 25Lt Χωρητικότητα λίπους 13,6kg Κατασκευή από πολυπροπυλένι..

108,00€ + Φ.Π.Α.

Λιποσυλλέκτης Ανοξείδωτος

Λιποσυλλέκτης ανοξείδωτος O λιποσυλλέκτης συνήθως τοποθετείται κάτω ή δίπλα από την λάντζα και τα..

160,00€ + Φ.Π.Α.

Λιποσυλλέκτης Ανοξείδωτος XL

Λιποσυλλέκτης ανοξείδωτος XL O λιποσυλλέκτης συνήθως τοποθετείται κάτω ή δίπλα από την λάντζα και..

210,00€ + Φ.Π.Α.

Λιποσυλλέκτης Α5 Plus

Λιποσυλλέκτης Α5 Plus Χωρητικότητα 25Lt Χωρητικότητα δοχείου λίπους 2Lt Κατασκευή από πολυ..

145,00€ + Φ.Π.Α.

Λιποσυλλέκτης NG 0.3

Λιποσυλλέκτης NG 0.3 Ροή 0,3l/s Συνολική περιεκτικότητα 48Lt Θυρίδα επίσκεψης Φ300 Δυνατ..

200,00€ + Φ.Π.Α.

Φίλτρο σακούλα Λιποσυλλέκτη ΑQUΑ CLΕΑΝ NG0.3

Ανταλλακτικό φίλτρο σακούλα απορριμμάτων για τον λιποσυλλέκτη AQUA CLEAN NG0.3 ..

20,00€ + Φ.Π.Α.